Virkeplan

NBF avd. Buskerud skal være en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekansatte i Buskerud. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

Dette gjøres blant annet ved:

  • Å synliggjøre bibliotekene i Buskerud ved å dele ut den årlige Bibliotekprisen for Buskerud til et bibliotek, en organisasjon eller enkeltperson som har bidratt til synliggjøring, og ved å kontakte massemedia og kulturpolitikere om aktuelle biblioteksaker (retningslinjer for utdeling av Bibliotekprisen)
  • Å arrangere 1-2 medlemsmøter i året til redusert pris for medlemmer, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner
  • Å arrangere studietur for medlemmer, politikere og andre interesserte
  • Å utlyse stipend til NBF-medlemmer hvert år (Stipend blir ikke gitt 2017) (retningslinjer for stipend)
  • Å delta aktivt i kampanjer initiert av NBF sentralt