Virkeplan

NBF avd. Buskerud skal være en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekansatte i Buskerud. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

Dette gjøres blant annet ved:

Å synliggjøre bibliotekene i Buskerud ved å dele ut den årlige Bibliotekprisen i Buskerud

Å arrangere medlemsmøter til redusert pris for medlemmer, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner

Å arrangere studietur for medlemmer, politikere og andre interesserte

Å delta aktivt i kampanjer initiert av NBF sentralt