Styret

Styret:
Camilla Sørbye, leder
Håvard Johannes Nilsen, nestleder
Astrid Aarrestad Bonilla, sekretær
Øyvind Bråten, nettansvarlig
Gro Heidi Råmunddal, kasserer

Revisorer:
Lasse Henschien
Pål Ødemark

Varamedlemmer:
(1) Birgitte Schumann-Olsen
(2) Jannicke Røgler
(3) Hege Orholm