Styret

Styret:
Håkon Knappen, leder
Maria Granly Meldalen, nestleder
Linda Solheim, sekretær
Øyvind Bråten, nettansvarlig
Gro Heidi Råmunddal, kasserer

Revisorer:
Monica Nævra
Anette Vatnebryn

Varamedlemmer:
(1) Birgitte Schumann-Olsen
(2) Anne Grethe Lauritzen