Styret

Styret:
Camilla Sørbye, leder
Linda Solheim, nestleder
Maria Granly Meldalen, sekretær
Øyvind Bråten, nettansvarlig
Gro Heidi Råmunddal, kasserer

Revisorer:
Lasse Henschien
Anette Vatnebryn

Varamedlemmer:
(1) Birgitte Schumann-Olsen
(2) Jannicke Røgler
(3) Håkon Knappen