Referat fra e-styremøte i NBF Buskerud 22/4/2020

Teams, 22.04.2020
Tilstede: Håkon Knappen, Maria B. Meldalen, Øyvind Bråten, Heidi Råmunddal og Linda Solheim (referent)

  1. Årsmøtet. Håkon sender ut melding om utsettelse. Vi diskuterte om vi skulle avholde dette til høsten (om mulig) eller digitalt. Stemningen for digital avvikling, og at vi kan få til dette tidlig i juni. Håkon hører med de andre to lokallagene om de har nye folk på plass til nytt styre. Det ideelle er om nytt styre er på plass, men ikke er forutsetning for avvikling. Oslo skulle hatt sitt årsmøte, men Håkon vet ikke om det ble gjennomført. Gro Heidi får gjort ferdig regnskapet og gir beskjed når det er klart.

 

  1. Hvordan skal vi få overrakt den? Lage en film og spille inn på årsmøtet? Ha med vinneren på årsmøtet? Hvordan skal vi få til medieoppmerksomhet? Vi tenker litt mer på hvordan vi kan få til dette. Pris er på plass.

 

  • Valgkomite til nytt styre. Det er viktig at det er noen fra hvert tidligere fylke som jobber med å finne styremedlemmer. Håkon hører med Beate om hun (fortsatt) vil sitte i valgkomiteen.
  • Håkon tar også kontakt med sentralstyret for å høre hva de mener er en korrekt måte å gjøre dette på.
  • Digitalt årsmøte. Vi må lage noen retningslinjer for hvordan man ber om ordet. Forslag: Skrive navnet sitt i chatten når man vil si noe. Påmelding OK for å vite hvor mange som skal være der og så stenge møterommet.