Referat styremøte 13.02.2020

 • Tilstede: Øyvind Bråten, Håkon Knappen, Maria B. Meldalen, Gro Heidi Råmundal
 • Referent: Maria B. Meldalen
 • Årsmøte
  • Vi håper å legge årsmøtet til bibliotekdagene i Viken 21.-22. april
   • Håkon sjekker mulighetene for å komme inn i programmet der
  • En annen mulig dato er 17. april
  • Før årsmøtet må vi skrive årsrapport
   • Håkon ser på det
  • Vi legger ut sakspapirene før årsmøtet på nettsidene
  • På årsmøtet legger Gro Heidi fram regnskap for 2019 og redegjør for pengebruk i 2020 (prispenger og at vi ikke har søkt om aktivitetstilskudd)
 • Avvikling av NBF Buskerud, for sammenslåing med NBF Viken
  • Håkon diskuterer raskt med NBF Akershus og NBF Østfold hva man gjør for å lage nytt styre for NBF Viken
  • I nominasjonskomitéen bør det være med noen fra gamle Buskerud
 • Bibliotekprisen
  • Vår siste pris tar vi sikte på å utdele på bibliotekdagene i Viken eller ved en annen egnet anledning
 • Eventuelt
  • Vi bør ha et styremøte til før årsmøtet
   • Vi ser det an på tidspunkt med tanke på årsmøtet