Referat fra styremøte i NBF Buskerud 19/11/2019

Referat fra styremøte i NBF Buskerud

Modum, 19.11.2019
Tilstede: Håkon Knappen, Gro Heidi Råmunddal, Øyvind Bråten, Maria Meldalen og Linda Solheim (referent)

  1. Referatet fra forrige møte.
    Dette ble godkjent uten kommentarer
  2. Vi fikk utdelt søknadene på de seks som har blitt nominert. Vi leser og tenker på hjemmebane, og gir Håkon en prioritert liste med frist tirsdag 26. november. Vi blir enige om hvem som skal få prisen på det siste møtet før jul.
  3. Det blir vanskelig å få avviklet studieturen. Planen vi hadde fordrer en ti timers dag der syv av dem er i buss. Datoen er heller ikke god pga BookBites-kurs. Vi venter til over nyttår, og kan da evt koble oss på en av turene som nye Viken fylkesbibliotek setter opp
  4. Fra NBF sentralt
    Håkon har fått en e-post om at vi må levere en landsmøteberetning for 2018-2020. Fristen er 8. mars 2020. Håkon ordner dette. Gro Heidi spilte inn om det er aktuelt å søke om aktivitetstilskudd neste år, men det er det ikke siden vi skal legge oss ned. Vi får uansett en slant i grunntilskudd, så vi søker ikke. Når det gjelder utbetaling av aktivitetstilskuddet for i år, er det kun brukt penger på gave til vinner av Bibliotekprisen, så dette er da summen som det bes om få utbetalt i år.
  5. Neste og siste møte før jul blir et møte med måltid i Hokksund 19.12 kl. 16 .