Referat fra styremøte i NBF Buskerud 21/10/2019

Mjøndalen bibliotek, 21.10.2019
Tilstede: Håkon Knappen, Maria B. Meldalen, Øyvind Bråten og Linda Solheim (referent)

  1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten innsigelser

  • Bibliotekpris

Håkon har kontaktet NBF sentralt for å få oppdaterte medlemslister. Han flikker litt på invitasjonen fra i fjor, og sender ut til medlemmene på e-post. Maria legger ut på facebooksiden. Tilbakemeldingsfristen blir 18. november, og så blir neste møte i NBF et jurymøte. Vi har ikke avgjort om prisvinneren skal overraskes eller om vinneren blir annonsert før utdeling av prisen. Premien vil bli en eller annen form for lokal kunst til
4.000 – 7.500 kroner. Forslag kunstnere: Bjørn Båsen.

  • Studietur

Håkon har hørt nyss om at NBF Østfold brygger på en studietur til Helsinki på nyåret. Vi velger å ikke forholde oss til dette, og kjører tur til Hallingdalen som planlagt. Håkon har vært i kontakt med Ål bibliotek, og de vil gjerne ha besøk. Hovet har han ikke hørt med enda. Vi fant ut at en dato som kan fungere, er 12. desember

  • Evt.

Det er ikke noe nytt om sammenslåingen ennå, menHåkon tar en prat med lederen i NBF Oslo/Akershus for å høre hvor de er i løypa i forhold til oppsplitting + når Akershus kan være klare for å slås sammen med Buskerud og Østfold. Vårt foreløpige forslag er at det arrangeres felles Bibliotekdager til våren (april-mai), og at lokallagene legges ned her på sine respektive årsmøter, samt at det nye laget opprettes.

Håkon hører med Oslo/Akershus om ny valgkomite også, samt at vi må finne en fra Buskerud som kan være med i komiteen.

Neste møte: 19. november kl. 9.30 på Buskerud videregående, Modum. Samling for de som vil kjøre fylkeskommunalt fra fylkesbiblioteket 8.45.