Referat fra styremøte i NBF Buskerud 23/9/2019

Slemmestad bibliotek, 23.9.2019 Tilstede: Håkon Knappen, Maria B. Meldalen, Øyvind Bråten (via link) og Linda Solheim (referent)

Konstituering av styret Dette ble bare delvis gjort på sist møte da Håkon ble valgt til ny leder. Nytt fra dette møtet av er at Linda og Maria bytter funksjoner, så Maria er heretter nestleder og Linda sekretær. Øyvind og Gro Heidi beholder sine opprinnelige funksjoner

1. Referat fra forrige møte

Håkon gikk igjennom referatet, og følgende er gjort/nytt/endret i forhold til referatet (det som hører til punkter i saklista står oppført under disse: Aktivitetsmidler: Det er sannsynlig at arrangementet om åpen kildekode vil gå ut siden de mest sentralt involverte har for mye å gjøre pga kommunesammenslåinger/ fylkessammenslåinger. Avvikling av Buskerud lokallag av NBF: Håkon har ikke hørt mer fra NBF sentralt, så vi lar det bero inntil videre. Det samme med å skaffe medlem til valgkomiteen. Håkon vil ta en sjekk med NBF sentralt om de mener at vi bør ha med penger inn i nytt lokallag. Møtekalender: 21. oktober kl. 9: Mjøndalen bibliotek, 19. november kl. 9.30: Buskerud videregående.

2. Påmelding Organisasjonsmøte 2019

Håkon luftet om det var interesse for å delta på dette (vi har fått info i forkant), men ingen meldte seg, så da er det evt Håkon som drar hvis han får det til.

3. Bibliotekprisen 2019

Vi ønsker å dele ut denne i år også, men vil ikke involvere en ekstern jury (evt involvere fjorårsvinneren). Håkon sender ut e-post til medlemmer, evt poster på biblioteknorge og facebook mm med oppfordring om å sende inn forslag til kandidater. Vi gjør utvelgelse på siste møte før jul. Øyvind sender Håkon brevet fra i fjor, Linda sender medlemslisten.

4. Studietur

Vi har vedtatt at vi ønsker å arrangere en tur til Ål bibliotek i Hallingdal, og også ta en tur til Hovet filial i Hol kommune. Vi ser etter datoer tidlig i desember. Håkon kontakter biblioteksjefene i de to kommunene for å lodde interesse samt høre når det passer. På forrige møte snakket vi også om evt å ha noe informasjon om den nye regionen på denne turen, men Håkon tror ikke det vil være særlig mye å informere om siden mye er usikkert.

5. Evt.

Vi fikk en henvendelse fra Marianne Tollefsen Bakken i Ringerrike om stemoderlig plassering av biblioteket i byggingen av en ny skole på Nes i Ådal. Fristen for å gi henne argumenter var kort, men Håkon har vært i kontakt med henne samt at vi hører rykter om at hun har vært i kontakt med NBF skole.

Neste møte: 21. oktober kl. 9 på Mjøndalen bibliotek