Referat fra styremøte i NBF Buskerud

Drammensbiblioteket, 12.8.2019
Tilstede: Håkon Knappen, Gro Heidi Råmunddal, Øyvind Bråten (via link) og Linda Solheim (referent)

  • Årsmøtereferatet. Øyvind hadde ikke fått dette, og Linda lover å sende ham det så det kan bli lagt ut på nettet. Ifølge årsmøtereferatet, skal det nye styret konstituere seg selv. Håkon Knappen har sagt seg villig til å være leder.
  • Aktivitetsmidler. Vi har fått bevilget midler til et seminar om åpen kildekode. Planen var at Håkon og Jørgen Hovde i Nedre Eiker bibliotek skulle ta ansvar for dette, men siden Jørgen Hovde blir ny biblioteksjef i nye Drammen kommune fra 2020, henger planen i en tynn tråd pga hans arbeidsmengder denne høsten. Håkon skal snakke med ham om muligheten for å gjennomføre seminaret. Vi snakket også en del om bibliotekprisen. Den deles ut for året før den blir tildelt, så det er ingenting i veien for å dele ut en pris for 2019. Håkon sender ut et brev til bibliotekene med tilbud om å gi begrunnede forslag til kandidater til prisen. Vi tar opp tråden igjen på et senere møte.
  • Studietur. Eneste idé til bibliotek å besøke så langt, er nye Ål bibliotek. Dette er langt unna, så vi må tenke litt mer på det. Det er uansett ikke aktuelt å gjøre dette før godt utpå høsten. En annen idé er å lage et informasjonsseminar om Viken, hvor langt man har kommet i sammenslåingen, og hva den nye regionen vil bety for bibliotekene i nåværende Buskerud. Et alternativ er å slå disse to arrangementene sammen på en eller annen måte.
  • Avvikling av Buskerud lokallag av NBF. Styret har årsmøtets tillit til å avvikle NBF Buskerud for å innlemme dette i nye Viken. Håkon har vært på et møte hos NBF sentralt om sammenslåing av lokallag. Han vet ikke om det vil komme noen direktiver derfra om hvordan dette skal gjøres, og det kan være aktuelt å se til Trøndelag for å høre hva de gjorde i sin prosess. Vi tenker at det må være best at alle tre lokallagene blir lagt ned samtidig så et nytt kan oppstå umiddelbart. Dette må skje på årsmøtet, så det må avklares en noenlunde felles tid for årsmøtene utpå nyåret/vinteren 2020. Håkon tar kontakt med de andre pluss NBF sentralt for å høre hvordan vi gjør dette. Han sender oss dessuten referatet fra møtet han var på hos NBF i mai. Denne høsten må vi få på plass noen representanter til en valgkomite. Vi har informasjonsplikt overfor medlemmene i lokallaget, og det er viktig at vi gjør alt dette riktig og kommer ut der vi ønsker.
  • Penger. Dette går også inn i avviklingsprosessen. Håkon hører med NBF sentralt om det er best å møte opp med tom eller full lommebok.
  • Møtekalender. Vi tenker at vi prøver oss på hver 4. mandag. Neste møtested er Slemmestad bibliotek, og 16. september er foreslått.