Referat fra styremøte i NBF Buskerud 22.02.2019

Tilstede: Camilla Sørbye, Gro Heidi Råmunddal, Øyvind Bråten, Linda Solheim, Maria Granly Meldalen

Referent: Maria Granly Meldalen

Bibliotekprisen i Buskerud for 2018

Prisen ble tildelt Elisabeth Bergstrøm (biblioteksjef på Kongsberg), og ble delt ut på Kulturkonferansen i Kongsberg. I ettertid har Elisabeth Bergstrøm fått anerkjennelse fra kommunestyret i Kongsberg, og saken har blitt omtalt i Lågendalsposten (hvor Camillas kronikk var en del av oppslaget), og i sosiale medier. Vi synes det var bra å dele ut prisen på et arrangement som ikke bare har bibliotekfolk, for å kunne nå ut til flere.

Årsmøtet for 2018

Fra styret kommer Camilla og Linda. Camilla skal sjekke om det holder med bare to styremedlemmer. Vi ser på muligheter for å kunne være med via Skype. Det vil sannsynligvis også kunne være noen varamedlemmer tilstede.

Camilla kaller inn til årsmøtet.

Valgkomitéen må finne ut om de kan og vil sitte fram til evt sammenslåing av lokallag til Norsk bibliotekforening Viken. Valgkomitéen må også finne to nye vararepresentanter, to nye revisorer og en ny leder.

Regnskap skal sendes til revisor, og vil bli delt ut på årsmøtet. Budsjettforslaget ser bra ut. Virkeplan er grei, ingen endringer.

På årsmøtet blir Viken et viktig tema. På årsmøtet legger Camilla fram alternativene, og hva som er styrets innstilling. Dette årsmøtet skal lodde stemningen i lokallaget, og bør komme med et vedtak om å starte en prosess. Neste årsmøtet skal konkludere prosessen. Hvis vi velger å gå inn i Viken lokallag er det hovedstyret i NBF som formelt vedtar nedleggingen av Buskerud lokallag. Hvis vi går inn i Viken lokallag er det viktig å få inn representasjon fra alle de gamle fylkene.

NBF Buskerud vil uansett fortsette fram til årsmøtet i 2020. Uansett utfall hadde det vært bra med et felles møte med styrene i lokallagene i Buskerud, Østfold og Oslo Akershus, og Anne Berit Hulthin (generalsekretær i NBF).

Vi må huske på at i 2020 blir det ikke Bibliotekdager i Buskerud, men Bibliotekdager i Viken.

Vervekampanje

Spør en kollega, sjef eller organisasjon om de vil være med!

Camilla sender ut epost til alle medlemmer om vervekampanjen.

Linda vil snakke om vervekampanjen og hvorfor man bør bli medlem på bibliotekdagene.

Eventuelt

Vi søkte om kr 21 000 i aktivitetstilskudd, og vi har fått lovnad om kr 15 500.

Fristen for å søke om utbetaling er 31. des 2019, hvor vi da viser til hvilke aktiviteter vi har gjennomført.

Selv om vi fikk mindre enn ønsket er det fortsatt mulig å gjennomføre alle planlagte aktiviteter ved å bruke penger på bok.

 

Neste møte blir med nytt styre i mai.