Innkalling til årsmøte i NBF Buskerud 2019

Årsmøtet blir holdt i forbindelse med Bibliotekdagene i Buskerud 2019.

Tid: Søndag 7. april 2019 kl. 19.45-21.00

Sted: På båten fra Larvik til Hirtshals!

 

Dagsorden

1. Åpning og konstituering

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styrets beretning

4. Revidert regnskap

5. Virkeplan

6. Budsjettforslag

7. Veien videre for NBF Buskerud i Viken

8. Innkomne saker (forslag sendes til camilla.sorbye@bfk.no innen 20. mars)

9. Valg

Årsmelding 2018-2019

Virkeplan 2019-2020

Regnskap 2018-revisorsignert

NBF-B Budsjettforslag 2019