Referat styremøte 22. oktober 2018

Tilstede: Camilla Sørbye, Linda Solheim, Gro Heidi Råmunddal, Øyvind Bråten, Maria Granly Meldalen

Referent: Maria Granly Meldalen

 

Studietur 6. september – evaluering

 

I evaluering fra studieturen kom det blant annet fram ønsker om mer tid og informasjon om Nasjonalbiblioteket. Kanskje vi tar en tur til til Nasjonalbiblioteket, med mer tid der, eller vi får noen fra Nasjonalbiblioteket til å komme på bibliotekekdagene?

 

Vi bør også se på om vi skal ha en todeling av programmet neste år, istedenfor tredeling, slik det var i år.

 

Vi skal lage en ny spørreundersøkelse i februar 2019 om hva man ønsker seg på turen i 2019. En ny Danmarkstur har vært foreslått.

 

Seminar om Open Source

 

Seminaret blir en dag i siste uka i mars 2019. Det er muligens behov for mer finansiering for å få foredragsholdere fra Sverige. Vi ser på samarbeid med Fagforbundet, med dem som medarrangør. De kan muligens hjelpe med mer finansiering.

 

Budsjettsituasjonen i kommunen, budsjett i 2019

 

Vi har ikke sendt ut epost til biblioteksjefer om dette, vi har heller ikke fått noen meldinger om krisekutt.

 

Nytt fra NBFs kontaktmøte 17.-18. oktober

 

Verving av medlemmer er viktig. Det skal bli laget en strategi på dette. Det oppfordres til å spørre kollegaer og bibliotekevenner, og fortelle dem om hva vi gjør. Et spørsmål i denne forbindelse er om vi skal ha forskjellig pris på medlemmer og ikke-medlemmer på studietur?

 

I forbindelse med regionreformen skal vi kontakte de andre fylkeslagene før årsmøtet 2019 for et uformelt møte. Neste styre får oppgaven med å jobbe videre med dette.

 

Vi skal også kontakte politiske lokallag i forbindelse med deres programarbeid. Da vil vi fokusere på bærekraftmålene og bibliotekets rolle i dem.

 

Helsebiblioteket er en viktig ressurs, også for andre enn fagpersoner. Vi bør jobbe med å spre ordet om at dette er solid kunnskap, for eksempel på et arrangement i sammenheng med Webløft.

 

Møteplan

 

Det blir en sosial lunsj for styret etter påske i 2019 (istedenfor julelunsj). Dette skal skje før årsmøtet i 2019, og vi får da besøk av fadderen vår fra hovedstyret i NBF.

Vi flytter neste møte til 7. desember kl 9, fortsatt på Drammen sykehus. Da lager vi en halvårsplan.

 

Eventuelt

 

Vi har fått et jurymedlem til bibliotekprisen, vi jobber med å få et til.

 

 

 

Neste møte blir 7. desember kl 9 på Drammen sykehus.