Referat styremøte 21. august 2018

REFERAT FRA STYREMØTE I NBF BUSKERUD 21.08.2018

Tilstede: Camilla Sørbye, Linda Solheim, Gro Heidi Råmunddal, Maria Granly Meldalen

Øyvind Bråten var forhindret fra å delta.

Referent: Maria Granly Meldalen

Studietur 6. september

Vi ønsker å ha fokus på hva man kan overføre av erfaringer til sitt eget bibliotek. Vi vil spørre deltakerne underveis/ i etterkant av turen og videreformidle noe av det som kommer fram. Linda holder tak i dette.

Seminar om Open Source

Arbeidsgruppa har jobbet bra med dette. Vi mener det er bra hvis det blir et seminar hvor man føler man kan delta uten å kunne noe særlig om emnet fra før. Vi tror Drammen er et bra sted å ha seminaret, og vi foretrekker at det er gratis. Arbeidsgruppa arbeider videre med seminaret.

Budsjettsituasjonen i kommunen, budsjett i 2019

Camilla sender epost til biblioteksjefer og spør om det er noe de er bekymret for med tanke på budsjett for 2019 eller kommunesammenslåinger der dette er aktuelt.

NBFs kontaktmøte 17.-18. oktober

Camilla deltar.

Eventuelt

Vi vedtok å avslutte sparekonto vi har hatt, og kun beholde brukskontoen i DNB.

Gro Heidi sender inn skjema til Brønnøysund for nytt styre.

Neste møte blir 22. oktober på Nedre Eiker bibliotek.