Årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Buskerud

Tid: Onsdag 2. mai 2018 kl. 18.00-19.00
Sted: Quality Grand Hotel Kongsberg

Foreløpig dagsorden
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets beretning
4. Revidert regnskap
5. Virkeplan/handlingsplan
6. Budsjettforslag
7. Innkomne forslag
8. Valg

Har du forslag til saker? Send en epost til camilla.sorbye@bfk.no innen mandag 16. april.