Årsmøte 2018

Tid: Onsdag 2. mai 2018 kl. 18.00-19.00
Sted: Quality Grand Hotel Kongsberg
 
Før årsmøtet formelt sett starter, inviterer vi til en faglig diskusjon om hvilke aktiviteter NBF Buskerud bør prioritere framover.
Diskusjonen tar utgangspunkt i svarene fra medlemsundersøkelsen, som blir presentert på Bibliotekdagene 2. mai og deles ut på møtet.
Målet er å få fram argumenter som styret kan ta med seg inn i en ny periode.
 
Kl 18.00-18.10    Faglig del
Kl 18.10-19.00    Årsmøte
Dagsorden
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets beretning
4. Revidert regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjettforslag
7. Open Source i bibliotek
8. Valg