To vinnere av Bibliotekprisen Buskerud!

 

Prises for gode leseropplevelser

 

Iherdig innsats for gode leseropplevelser er begrunnelsen for at Britt Kroken Kjenes og Stig Elvis Furset får Bibliotekprisen i Buskerud i dag. Kjenes jobber i Drammensbiblioteket, mens Furset er ansatt i Buskerud fylkesbibliotek, blant annet med ansvar for litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken.

 

  • De to vinnerne har banet vei innenfor en av bibliotekets kjerneoppgaver, nemlig å «snakke bøkene ut av hylla», sier juryleder Camilla Sørbye fra Norsk Bibliotekforening avdeling Buskerud.

 

Sørbye forteller at bibliotekenes ansvar for aktiv formidling blir understreket i folkebiblioteklovens formålsparagraf. Der står det at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

 

Aktiv formidling er også ett av satsingsområdene i Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020, som omfatter alle bibliotekene i fylket.

 

Viktige for både innbyggere og kollegaer

Juryen framhever hvor mye de to vinnerne har betydd for å øke leseinteressen blant innbyggerne i Drammen og Buskerud. Gjennom å utvikle formidlerrollen har de også vært viktige for bibliotekarer og lærere, som forenes i målet om å skape morgendagens lesere.

 

Britt Kroken Kjenes blir av kollegaer beskrevet som «hyperengasjert» i jakten på rett bok til rett leser: «Alle som har snakket med Britt i mer enn to minutter, har sett hvordan hun gløder for jobben sin generelt og litteraturen spesielt.» Britt har ikke minst fremmet lesing og språkforståelse i et flerkulturelt miljø. Da hun startet opp språkkafé på Fjell bibliotek i 2011, var hun først ute i Buskerud – til stor inspirasjon for kollegaer i andre kommuner.

 

Stig Elvis Furset er landskjent for sin uredde og kreative formidling av barne- og ungdomsbøker – noe som i sin tid ga ham tilnavnet «Bibliotekaren fra Helvete». Han har samarbeidet tett med Foreningen !les, som beskriver ham slik: «Som formidler i fotballgarderober og klubbhus, på foreldremøter, arbeidsplasser, klasserom, bibliotek, skoler, ja, hvor som helst, så briljerer Stig Elvis med kunnskap, innlevelse og engasjement.»

 

Juryens vurdering

  • Med årets bibliotekpris vil vi slå et slag for bibliotekaren som ressurs i arbeidet med skape engasjerte lesere blant barn, ungdom og i befolkningen generelt, sier Camilla Sørbye.

 

På vegne av juryen minner hun om at de to vinnerne ikke opererer i et vakuum. De har blitt spilt gode, de har spilt andre gode, og de har spilt hverandre gode – gjennom mange år. Juryen håper at årets pris viser hva vi oppnår når bibliotekarer jobber sammen på tvers av kommuner og forvaltningsnivåer – ikke minst med støtte fra lærere, forfattere, foreldre og andre ressurspersoner.

 

Vinnerne får hvert sitt trykk av drammenskunstner Magnus Voll Mathiassen.

 

Vinnerne av Bibliotekprisen Buskerud 2018 Stig Elvis Furuseth og Britt Kroken Kjenes