Referat fra styremøte i NBF Buskerud 22. januar 2018

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten, Gro Heidi Råmunddal og Astrid Bonilla
Forfall: Birgithe Schumann-Olsen

  1. Aktivitetstilskudd

 

Styret bestemte at vi søker om aktivitetstilskudd til utdeling av bibliotekprisen for Buskerud og studietur til høsten. Øyvind skriver søknaden.

 

  1. Innspillmøter til ny kulturmelding

 

Birgithe refererte fra møtet som ble holdt på Biblioteksentralen 5. januar i en mail til styret. Camilla skal holde et innlegg på vegne av fylkesbiblioteket på Kulturkonferansen i Kongsberg 25. januar. Hun sender en oppfordring til biblioteksjefene i fylket om å delta med innspill på møtet.

 

  1. Årets bibliotek 2017 og Bibliotekprisen i Buskerud 2017

 

Camilla orienterte om status. Gulskogen skole vant ikke den nasjonale prisen, men føler seg som vinnere uansett. Jurymøte for Bibliotekprisen i Buskerud holdes fredag 26. januar.

 

  1. Bibliotekmøtet i Sandefjord

 

Birgithe og Camilla er påmeldt fra styret.

 

  1. Innspill til Bibliotekdagene i Buskerud 2.-3. mai

 

Innspill kan sendes Anette Vatnebryn på fylkesbiblioteket.

 

  1. Status i bibliotekene i Buskerud

 

Styret har så langt ikke mottatt noen henvendelser om store budsjettkutt, kutt i stillinger o.l. Birgithe opplyser i epost om at budsjettsituasjonen også vil bli tatt opp på et biblioteksjefmøte som fylkesbiblioteket arrangerer 6. februar.

 

  1. Rutinebeskrivelser for roller

 

Tas opp på neste møte.

 

  1. Møteplan for våren 2018

 

  1. mars kl. 9 (skype), 19. april i Hokksund (?), årsmøtet på Bibliotekdagene 2. mai, 8. juni kl. 9 (skype).

 

  1. Eventuelt

 

Camilla sender en innkalling til årsmøtet 2. mai og varsler valgkomiteen om at sekretær er på valg.

 

Styret diskuterte også mulighetene for å lage en medlemsundersøkelse før årsmøtet. Tas opp igjen på neste møte.