Referat fra styremøte i NBF Buskerud 7. november 2017 kl. 12.

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten (via Skype), Gro Heidi Råmunddal, Birgithe Schumann-Olsen (via Skype) og Astrid Bonilla

 

  1. Referat fra forrige styremøte

 

Godkjent.

 

  1. Bibliotekprisen i Buskerud 2017. Hvem tar ansvaret for juryen?

 

Camilla har sendt ut invitasjon til å nominere kandidater på Biblioteknorge-lista, og Øyvind har lagt ut på hjemmesida og Facebook. Det hadde innen møtets utgang kommet inn tre nominasjoner. Frist for å komme med nominasjoner er 30. november. Birgithe inviterer to eksterne (én fra media og en politiker) til å delta som jurymedlem. To medlemmer fra styret deltar i juryen fra styret.

 

 

  1. Innspill til Bibliotekdagene i Buskerud 24.-25. april 2018

 

Camilla sitter i arrangementskomiteen for Bibliotekdagene på vegne av fylkesbiblioteket. Vi tar dette opp på nytt på neste møte.

 

  1. Nytt fra organisasjonsmøtet i NBF

 

Camilla orienterte.

 

  1. Innspillsmøte om Kulturmeldingen i Buskerud 25. januar (skjer fylkesvis)

 

Bibliotek skal være tiltenkt en forholdsvis stor rolle i denne meldingen. Men vi kan ikke ta for gitt at kultursjefer som deltar på møtet, løfter fram bibliotekene. Vi bør mobilisere biblioteksjefer og andre til å delta på møtet, holde innlegg og levere skriftlige innspill.

 

  1. Eget innspillsmøte for bibliotekene om Kulturmeldingen i Oslo 5. januar

 

Etter initiativ fra NBF skal det holdes et eget innspillsmøte kun om bibliotek. Vi ser på muligheten for å koordinere med fylkesbiblioteket. Kanskje saken kan tas opp på et biblioteksjefmøte, der det bestemmes hvilke tema som ønskes tatt opp. De to kronikkene Camilla ha skrevet inneholder mye argumentasjon.

 

 

  1. Oppfølging av Gulskogen skolebiblioteks nominasjon til Årets bibliotek 2017

 

Det kom en del forslag på hva vi kan gjøre for å gjøre litt stas på elever og ansatte ved Gulskogen skole. Hvordan vi løfter opp nominerte kandidater til Årets bibliotek er et tema vi tar opp igjen.

 

Camilla fikk inn en flott kronikk i Drammens tidende 6. november.

 

  1. Eventuelt

 

Birgithe Schumann-Olsen erstatter Håvard J. Nilsen som nestleder i NBF Buskerud ut perioden. Endringen meldes videre til hovedstyret.

 

Rutinebeskrivelser for roller tas opp igjen på neste møte.

 

Camilla foreslår en møtedato for julelunsj i desember. Første møte over nyttår blir mandag 22. januar kl. 9 via Skype.