Send inn forslag til Bibliotekprisen i Buskerud 2017!

Er det et bibliotek, en person eller et prosjekt som du mener fortjener en påskjønnelse?

Hvert år deler NBF avd. Buskerud ut Bibliotekprisen for Buskerud til en person, institusjon eller organisasjon som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotekene og deres arbeid i Buskerud på en spesielt god måte.

Forslag sendes til Camilla Sørbye [ camilla.sorbye@bfk.no} på e-post innen 30. november 2017.

Tidligere vinnere:

2016 – Marit Gautneb, Gulskogen skole

2015 – Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

2014 – Nore og Uvdal folkebibliotek og Ingebjørg Ulbaasen

2013 – Pål Ødemark, Nedre Eiker folkebibliotek

2012 – Siv Marit Ersdal, Drammen videregående skole

2011 – Modum folkebibliotek

2010 – Bokbamsen, Øvre Eiker folkebibliotek

2009 – PopKult, Drammensbiblioteket

2008 – Kongsberg bibliotek