Referat fra styremøte i NBF Buskerud 28. september 2017

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten, Gro Heidi Råmunddal, Birgithe Schumann-Olsen (vara) og Astrid Bonilla

Fraværende: Håvard J. Nilsen.

 

  1. Referat fra forrige styremøte

 

Godkjent.

 

Kommentarer:

 

I forbindelse med nasjonal bibliotekdag, fikk Camilla inn en helsides kronikk i Drammens Tidende (papir/nett) og Laagendalsposten (nett). Kronikken ble fanget opp av Anders Ericson i et blogginnlegg og kommentar i Dagsavisen.

 

Studieturen er gjennomført, og deltakerne har kommet med positive tilbakemeldinger.

 

 

  1. Organisering av årets bibliotekpris

 

Det er nå åpnet for nominasjoner nasjonalt. Hvem som helst kan nominere. Øyvind sender inn nominasjon fra styret i NBF Buskerud.

 

Øyvind legger ut en oppfordring til å nominere kandidater til NBF Buskeruds bibliotekpris i midten av oktober på nettsida og på Facebook. Camilla legger inn på BibliotekNorge-lista. Juryen bør være på plass innen neste møte.

 

  1. Eventuelt

 

Opprydding på Facebook. Gruppa blir lagt ned, mens vi opprettholder sida. Styret legges til som administratorer på sida.

 

Har NBF noe å spille inn til Bibliotekdagene i Buskerud? Tas opp igjen på neste møte.

 

Rutinebeskrivelser opprettes på Basecamp ved behov. Vil kunne være nyttige for nye styrer.