Juryens begrunnelse for biblioteksprisen 2016

Bibliotekprisen for 2016

Bibliotekprisen for 2016 ble 6.april i år  tildelt  bibliotekar Marit Gautneb ved Gulskogen skole.  Leder av Nbf Buskerud, Birger Brynildsen, og nestleder Hanne Stuve var tilstede på en høytidelig markering på Gulskogen skole.  Bibliotekprisen som var et trykk av kunstneren Hans Normann Dahl, ble overrakt av ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen.

Juryens begrunnelse

Bibliotekar Marit Gautneb tildeles  Bibliotekprisen for 2016. Hun har bygget opp biblioteket ved Gulskogen skole fra skolens start i 2001 og har arbeidet engasjert, systematisk og  grundig for å etablere og drifte et særdeles godt skolebibliotek. På skolebiblioteket foregår det strukturert leseopplæring og aktiv formidling for alle trinn på skolen. Læring og leseglede står i fokus. Marit Gautneb er initiativtager til litteraturformidlingsprosjektet LES DET! som tar sikte på systematisk formidling av ny ungdomslitteratur til 300 elever på 8 – 10. trinn. Elevene får presentert 50 nye ungdomsbøker hvert år, og målet med prosjektet er litteraturstimulering og leselyst. Buskerud fylkesbibliotek følger prosjektet med blant annet kartlegging av elevenes leseutvikling.

Marit Gautneb har et stort engasjement for barne- og ungdomslitteratur og har hele tiden aktivt formidlet litteratur på Gulskogen skole. Hun har dratt bøker med rundt i klassene og fortalt og lest. Hun har høytlesningsstunder i biblioteket og holder bokprat for alle elevene. Biblioteket er åpent for alle elever og lærere. Skolebiblioteket tilbyr familielesing til 1.- og 2.- klassefamilier som skal lære norsk og fadderlesning der eldre elever leser for yngre. I februar har skolen litteraturfestival med Marit Gautneb som ansvarlig leder. Den omfattende aktiviteten på skolebiblioteket bidrar til at elevene får et positivt forhold til biblioteket, og det er av stor betydning for at de i framtiden vil benytte seg av bibliotekenes tjenester.

Skolebiblioteket blir sett på som en modell og vises ofte fram i ulike sammenhenger. Lærerstudenter og andre som skal oppleve et godt skolebibliotek spør om å få komme på besøk, Foreninger Les! samarbeider med skolen, forlag ønsker å lansere forfattere og bøker på skolen og elever i LES DET!- valgfaggruppa presenterer litteratur på Ungdomsbokgildet. Marit har selv vært med på å etablere Ungdomsbokgildet og har i en årrekke deltatt som formidler her.

Skolebibliotekar Marit Gautneb er gjennom sitt virke og utrettelige arbeid en stor ressurs for både elever og lærere ved Gulskogen skole og skolebibliotekarbeidet i Buskerud.

 

13.09.17

Hanne Stuve