Send inn forslag til Bibliotekprisen for Buskerud!

Hvem vil du nominere til Bibliotekprisen for Buskerud i 2016?

Kjenner du til et bibliotek, en person eller et prosjekt som fortjener ekstra oppmerksomhet i 2016?

Hvert år deler NBF avd. Buskerud ut Bibliotekprisen for Buskerud til en person, institusjon eller organisasjon som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotekene og deres arbeid i Buskerud på en spesielt god måte.

I fjor gikk prisen til Jannicke Røgler på fylkesbiblioteket i Buskerud. Nå er det igjen tid for å komme med nominasjoner. Vi ønsker oss forslag med en kort begrunnelse, enten det er enkeltpersoner eller fag-, folke- eller skolebibliotek som du mener fortjener prisen.

Vi ønsker kandidater til prisen! Send et begrunnet forslag til Birger Brynildsen på e-post: birger.brynildsen@oeiker.no innen 30. november 2016.