Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2015

Vinner av bibliotekprisen for Buskerud 2015 er Janniche Røgler
Utdeling av Bibliotekprisen 2015. Birger Brynildsen, leder i NBF avd. Buskerud, overrekker prisen til Jannicke Røgler.

Vinneren av bibliotekprisen for Buskerud 2015 er Jannicke Røgler!

Prisen er arbeider av glasskunstner Kari Ulleberg fra Glasshytta i Drammen, og ble overrakt på Bibliotekdagene på Lampeland, 22. april 2016 kl. 08.45.

Bibliotekprisen for Buskerud tildeles hvert år et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller en enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud og deles ut av Norsk bibliotekforening, avdeling Buskerud (NBF avd. Buskerud).

I sin begrunnelse la juryen, som besto av  kultursjefen i Hurum, kulturredaktøren i Hallingdølen, fjorårets vinner av Bibliotekprisen Buskerud (Ingebjørg Ulbaasen) og leder for NBF avd. Buskerud (Birger Brynildsen), vekt på at Jannicke Røgler har vært og fortsatt er svært aktiv som en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenester i hele fylket.

Jannicke Røgler er fra Kongsberg og har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek har hun med stor faglig tyngde og engasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenester i hele fylket. Hun har også markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet.

Jannicke har særlig engasjert seg i sosiale medier, e-bøker, samlingsutvikling, statistikk og dokumentasjon. Som tilrettelegger og oversetter av det nyskapende e-læringskurset «23 ting» var hun tidlig ute og nådde bredt ut med opplæring av bibliotekansatte i sosiale medier. Og som en drivkraft i «Buskerudgeriljaen» har hun vært med på å sette samlingsutvikling og kasseringspolitikk på dagsorden på en forbilledlig måte. Eksempler på kasserte bøker legges ut på bloggen trangtihylla. Hun har også oversatt og tilpasset kasseringsmanualen CREW til norsk.

I sitt arbeid har Jannicke hele tiden vært opptatt av at bibliotekene skal være kunnskapsbaserte og at drift og utvikling skal bygge på fakta og innsikt i egen virksomhet. Hun har engasjert seg sterkt i å finne nye måter å innhente, måle og formidle statistikk i bibliotekene på. Slik har hun greid å sette dagsorden og løfte fram statistikk som styringsverktøy og redskap for synliggjøring.

I senere tid har Jannicke stått i spissen for å utvikle løsninger slik at bibliotekene i Buskerud kan komme i gang med et bærekraftig e-boktilbud til sine brukere. Gjennom egen fagblogg formidler hun også oppdatert og relevant kunnskap om bibliotekene.

Jannicke har gjennom sitt engasjement og sin solide faglige forankring vært en pådriver og gått nye veier, til beste for alle bibliotek og bibliotekansatte i Buskerud. Hun har blikket rettet mot den digitale framtiden i en tid der bibliotekene står overfor store utfordringer. Hun har hatt mot og evne til å tenke nytt og vise vei når det gjelder bibliotekutvikling både i Buskerud og ellers i landet.

Juryen og NBF Buskerud gratulerer Jannicke Røgler med prisen og ønsker henne lykke til videre!

En kommentar om “Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2015

Det er stengt for kommentarer.