Referat fra styremøte 02.05.2016

Referat fra styremøte 02.05.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh (første halvdel av møtet), Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve (pr. telefon).

Referent: Håvard J. Nilsen

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra årsmøtet
2. Konstituering av styret
3. Aktiviteter fremover med utgangspunkt i virkeplanen
4. Saker fra medlemmene
5. Eventuelt
6. Avtale neste styremøte/flere

1. Referat fra årsmøtet godkjent

2. Konstituering av styret

Birger fortsetter som leder
Petter fortsetter som kasserer
Elena fortsetter som nettansvarlig
Hanne ny nestleder
Håvard ny sekretær

3. Aktiviteter fremover med utgangspunkt i virkeplanen

  • Hvor skal vi legge studieturen?

– Biblo Tøyen?
– Museer? F.eks. Oslove (bymuseet på Frogner)?
– Nasjonalbiblioteket?
– 22. juli-senteret?

Vi vil gjerne besøke Biblo Tøyen, med et litt mer spisset opplegg av Norbert, for eksempel knyttet til spenningen mellom ungdomsklubb og bibliotek. Birger tar kontakt og begynner å planlegge tur dit.

Birger tar også kontakt med Nasjonalbiblioteket og forhører seg om opplegg.

Håvard tar kontakt med Bymuseet og 22. juli-senteret.

Alle i styret lufter også forslagene for kolleger og får innspill.

  • Nasjonal bibliotekdag

Det aller viktigste vi kan gjøre, er (1) å ta kontakt med bibliotekene rundt omkring i Buskerud og oppfordre til aktiviteter og (2) å spre materiale ut om vårt arbeid.

Vi kan også skrive en kronikk eller leserbrev til alt av media i Buskerud, der vi formidler hvorfor bibliotek er viktig og hva det er vi holder på med.

Birger tar kontakt med NBF sentralt om at vi vil ha NBF- og Nasjonal Bibliotekdag-bokmerker sendt ut til bibliotekene i Buskerud.

  • Bidrag til Bibliotekdagene i Buskerud 2017

Vi ønsker å ha et faglig bidrag, enten ved at vi gjør noe selv eller ved at vi hyrer inn en god foredragsholder.

4. Ingen saker fra medlemmene

5. Eventuelt

  •  Bruk av vara

Birger sørger for å innkalle vararepresentanter ved behov. Birgitte Schumann-Olsen er nr. 1, Jannicke Røgler nr. 2 og Hege Orholm nr. 3

  • Valgkommitéen

Valgkommitéen består pr. nå av Anne Marie Bekk og Håkon Knappen, men vi trenger en tredje person.

6. Neste styremøte

Vi prøver å ha faste styremøter på onsdager, cirka kl. 09:15 hvis det er i Hokksund eller kl. 09:30 i Drammen; vi forsøker å ambulere mellom de to.

Neste møte 8. juni 09:15 i Hokksund
Dernest 6. juli 09:30 i Drammen
Dernest 17. august kl. 09:15 i Hokksund