Referat fra ekstraordinært årsmøte 14.01.2016

Referat fra ekstraordinært årsmøte 14.01.2016 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Hanne Stuve.

Referent: Hanne Stuve.

Saksliste:

 1. Godkjenning av forrige møtes referat
 2. Bibliotekprisen Buskerud
 3. Studietur 2016
 4. Bibliotekmøtet i Tromsø
 5. Stipender og tilskudd i 2016
 6. Årsberetning for 2014 og 2015
 7. Forskjellig info
 8. Valg av nestleder og sekretær
 9. Budsjetthøsten 2015
 10. Årsplan
 11. Eventuelt

1. Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent

2. Bibliotekprisen Buskerud

Juryen har valgt en vinner som blir offentliggjort på et senere tidspunkt. Vi er fornøyde med sammensetningen av juryen som bestod av: kultursjefen i Hurum, kulturredaktør i Hallingdølen, fjorårets vinner av Bibliotekprisen Buskerud og Birger. Vi spør om juryen kan tenke seg oppgaven neste år også. Juryen synes at vi kan bruke nominasjonsteksten når vi skal offentliggjøre hvem som er prisvinner.

Vi ble enige om å dele ut prisen i forbindelse med møte i Hovedutvalg for kultur i fylket. Birger sjekker. Vi må ta kontakt med presse også.

Vi ble også enige om å bruke en lokal kunstner fra Kongsberg. Kjøpe for ca. 3.000 – 3.500 kr. Petter undersøker. Petter ordner også skilt som skal festes på gaven.

3. Studietur 2016

Saken tas opp senere. Vi tenker hver for oss i mellomtiden.

4. Bibliotekmøtet i Tromsø

Petter skal dit uansett. Vi synes Birger bør dra. Vi søker aktivitetsmidler hos NBF sentralt. Birger melder seg på.

5. Stipender og tilskudd i 2016

I slutten av februar må vi søke aktivitetsmidler hos NBF sentralt. Fikk utbetalt midler for 2015 den 17.12.15. Vi ser på søknad på neste styremøte i februar.

Fylkesbiblioteket i Buskerud betaler halvparten av studieturen.

6. Årsberetning for 2014 og 2015

Birger har skrevet og sendt inn årsberetning.

7. Forskjellig info

Vi har fått organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

8. Valg av nestleder og sekretær
Birgithe er eneste vara. Gertti har trukket seg. Ane Forr deltar ikke fordi hun har barselpermisjon. Hanne ble konstituert som nestleder fram til årsmøtet. Birgithe ble konstituert som sekretær fram til årsmøtet.

9. Budsjetthøsten 2015

 • Flå bibliotek: Både Birger og Hanne har snakket med biblioteksjef og ordfører i Flå. En personalsak. Birger følger med på saken og kontakter rådmann senere.
 • Hole bibliotek: Biblioteket slapp å kutte. Birger kontaktet media og sendte innspill til høring.

10. Årsplan

 • Studietur første uke i oktober.
 • Søke midler i slutten av februar. Medio desember må vi rapportere om bruk av midler.
 • Sakspapirer til årsmøtet må sendes ut 5-6 uker før årsmøtet (midten av mars). Årsmøtet blir i april.

11. Eventuelt

Skal vi bidra noe på Bibliotekdagene? Et forslag er å be vinner av Bibliotekprisen Buskerud om å si noe om arbeidet sitt.

Neste møte blir 10. februar 2016 kl. 10 i Hokksund.