Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte på Lampeland hotell torsdag 21. april kl. 18.00 (jfr. Bibliotekdagene i Buskerud).

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding 2015/16
  4. Regnskap 2015
  5. Virkeplan 2015/2016
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2016
  8. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 6 må være styret i hende senest 14. april 2016. Saker sendes på e-post til birger.brynildsen@oeiker.no

Se Forslag til virkeplan, Årsmelding 2015-2016, Resultatregnskap 2015, Balanse 2015 og Budsjett 2016. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!