Leserbrev: Ikke kutt ved Hole bibliotek!

Rådmannen i Hole foreslår i år at budsjettet til Hole bibliotek kuttes med 50.000 kroner. Hvis det blir vedtatt vil tilbudet til Hole bibliotek bli dårligere. Dette vil føre til at stillinger må reduseres og dermed til redusert åpningstid.

Dette reagerer styret i  NBF avd. Buskerud på og leder Birger Brynildsen har skrevet et leserbrev som ble trykket den 16. november i Ringerikes Blad. Klikk her for å lese leserbrevet!