Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 27.04.2015

NBF avdeling Buskerud avholder årsmøte på Holmsbu Bad og Fjordhotell mandag 27. april kl. 18.00 (jfr. Bibliotekdagene i Buskerud).

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding 2014/15
  4. Regnskap 2014
  5. Virkeplan 2014/2015
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2015
  8. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 6 må være styret i hende senest 20. april 2015. Saker sendes på e-post til Inger.bergan.mortensen@nedre-eiker.kommune.no

Se Forslag til virkeplan, Årsmelding 2014-15, Resultatregnskap 2014, Balanse 2014 og Budsjett 2015. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!