Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2014

Biblioteksjef Ingebjørg Ulbaasen
Biblioteksjef Ingebjørg Ulbaasen

Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2014 er bibliotekene i Nore og Uvdal og biblioteksjef Ingebjørg Ulbaasen.

I sin begrunnelse har juryen, som bestod av styret i Norsk bibliotekforening, avd. Buskerud, spesielt lagt vekt på at biblioteket og biblioteksjefen:

 

  • Gjennom flere år har jobbet visjonært for å bli et levende og aktuelt bibliotek i sitt lokalmiljø.
  • Bevisst har brukt profilering for å skape og opprettholde en tydelig identitet og et godt omdømme.
  • Setter kunden og service i sentrum for tjenesteutvikling.
  • Til tross for stillstand i budsjettene over flere år, har klart å øke utlånet til det dobbelt av landsgjennomsnittet.

Nore og Uvdal kommune har 2557 innbyggere og er i utstrekning fylkets største, med en knapp kvadratkilometer til hver innbygger.

Bibliotekene i Nore og Uvdal og biblioteksjef Ingebjørg Ulbaasen har gjennom flere år jobbet hardt og aktivt for å bli et levende og aktuelt bibliotek i sitt lokalmiljø. Helt siden hun begynte i 1997, har Ingebjørg Ulbaasen vært svært bevisst på og opptatt av biblioteket som en viktig aktør for lokal identitet og tilknytning. Hun brukte betegnelsen «møteplass» om biblioteket lenge før Stortingsmelding 23 (2008/09), og har hatt møter mellom mennesker og litteratur i sentrum for driften og utviklingen.

I 2007 fikk de sitt nåværende hovedbibliotek i Rødberghallen. Rødberg bibliotek er estetisk innredet med fokus på gjenkjennelse og tilhørighet. De har glassgavler med lokalhistoriske bilder i svart/hvitt. De har et eget rom innredet som «togrommet» med møblement fra den gamle Numedalsbanen. For biblioteksjefen er det viktig å bruke rommet og lokalene til å vise lokal tilhørighet i innredning og utsmykking. Selv i dag, 7 år etter åpningen, fremstår biblioteket fortsatt like innbydende og presentabelt.

Biblioteket har også en egen venneforening – «Rødbergs biblioteks venneforening: Det er her du har venna dine». Venneforeningen ble etablert i 2008 som et resultat av alt det positive som oppsto rundt nytt bibliotek.

Bibliotekets ambisjon er å være der folk er. Derfor har de tre filialer. Staben består av kun 2,5 årsverk fordelt på fire ansatte, som altså betjener fire steder. Dette er en bevisst og spennende satsing i en tid hvor det både er lett å argumentere for behovet for å samle kreftene i ett hovedbibliotek og når nedskjæringer ofte fører til nedleggelse av filialer. Man får det til med gjennomtenkt ressursbruk og tydelig brukerfokus. De ansatte sirkulerer mediesamlingen mellom hovedbiblioteket og filialene. I Ulbaasens ledertid har man kalt bibliotekbrukerne bibliotekkunder og trent seg i service med kunden i sentrum. De tre filialene har åpent én dag i uka. Hovedbiblioteket har stengt på onsdager, fordi de av hensyn til brukerne prioriterer åpent hver lørdag. Det er større behov for bibliotektjenester på en lørdag enn en onsdag. Bibliotekene har til og med egen logo som Ulbaasen fikk designet i forbindelse med etablering av det nye biblioteket.

I 2010 ble Nore og Uvdal bibliotek med i E-lån, Buskerud fylkesbiblioteks pionerprosjekt med utlån av e-bøker. Som en av tre var de det første biblioteket i Norge som ga “folk flest” tilgang til e-bøker på norsk gjennom utlån. Prosjektet var startskuddet for det nasjonale arbeidet med å sikre bibliotekene rettigheter til å låne ut e-bøker. Det viser biblioteket og biblioteksjefens ønske og vilje til å være med på å pløye ny mark.

Da Ulbaasen startet i 1997 hadde hun 175.000 til litteraturforsyning, da gikk størstedelen av beløpet til innkjøp av papirbøker. I 2013 disponerte biblioteksjefen akkurat den samme summen, 175.000 kroner til medieinnkjøp, som i dag skal dekke både papirbøker, e-bøker, lydbøker, digibøker, musikk og filmer på dvd og blu-ray. I en utstrakt og tynt befolket kommune koster det mer å ha et godt og likeverdig tilbud til alle enn i tettbygd strøk. Nasjonalt har bevilgningene til folkebibliotekene blitt salderingsposter i en slik utstrekning at Kulturutredningen fra 2014 kalte det «en forvitring av den kulturelle grunnmuren». I Nore og Uvdal har man en biblioteksjef som tross stillstand i bevillingene har klart å ikke bare opprettholde, men også utvikle, et tilbud som inspirer innbyggerne til lesing. Resultatet er et dobbelt så høyt utlån pr. innbygger som gjennomsnittet i Norge.

Ingebjørg Ulbaasen har gjort en stor innsats over mange år. At de oppnår gode resultater skyldes en sterk og handlekraftig biblioteksjef, et personale som jobber i team og deres evne til sammen å vise hvor mye kommunen får igjen for midlene når de satser på biblioteket som en aktiv og viktig arena i lokalsamfunnet.

Prisen er et kunstverk av Gunvor Nervold Antonsen og deles ut på kommunestyremøtet mandag 16.2. kl.17.00 i kommunestyresalen i Kommunehuset på Rødberg.

NBF Buskerud gratulerer årets vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2014! Vi ønsker Ingebjørg Ulbaasen og bibliotekene i Nore og Uvdal lykke til videre!

2 kommentarer om “Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2014

  1. Tilbaketråkk: · Åpningstider i julen

Det er stengt for kommentarer.