Hverdagskulturens små kår!

I anledning Hkulturløftetadia Tajiks innspillsseminar i Drammen 16.4. har NBF avd. Buskerud innlegg i Drammens tidendes papirutgave onsdag 10.4., om budsjettsituasjonen for Drammen biblioteket/Drammensbiblioteket. Les innlegget her. NBF avd. Buskeurd håper på stort oppmøte av bibliotekfolk på innspillsseminaret, og at kulturministeren får høre mange bibliotekfaglige stemmer.