Innkalling til årsmøte 17.04.2013

NBF avdeling Buskerud avholder årsmøte på Pers Hotell i Gol onsdag 17. april kl. 18.00.

Saksliste:
1. Åpning, konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding 2012/2013
4. Regnskap 2012
5. Stipend
6. Virkeplan 2012/2013
7. Innkomne saker
8. Budsjett 2013
9. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 7 må være styret i hende senest 27. mars 2013. Saker sendes på e-post til Birgithe Schumann-Olsen birgithe@gmail.com

Her ligger forslag til virkeplan, årsmelding, stipend, regnskap, balanse og budsjett. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret i NBF avd. Buskerud