Kommentar i Aftenposten om budsjettsituasjonene nasjonalt

Leder av Norsk bibliotekforening Ingeborg Rygh Hjorten og leder av Forfatterforeningen Sigmund Løvåsen hadde 29.11.12 en kommentar i Aftenposten hvor de spør om vi sparer oss til fant. Er det blitt for lett for kommunene å kutte i bibliotektilbudene? Budsjettforslaget i Ringerike nevnes som et eksempel på kuttforslag som vil gi dramatiske konsekvenser. Les høringsuttalelsen fra sentralstyret og lokallaget

Les hele kommentaren her: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Sparer-vi-oss-til-fant-7057510.html