Endringer i utsendelse av referat

Etter en gjennomgang av rutinene våre når det gjelder utsendelse av referat, har styret kommet frem til at vi vil gjøre noen endringer. Fra høsten 2012 vil referatene fra styremøtene ikke sendes ut til alle medlemmer slik det har vært gjort tidligere. Vi vil heller sende ut nyhetsbrev 3-4 ganger i året med informasjon om hva vi gjør og nyheter som er interessante og relevante for medlemmene. Vi vil selvfølgelig fremdeles legge referatene fra styremøtene ut på hjemmesidene våre, så de er lett tilgjengelig om man vil finne dem.

En riktig god sommer til alle medlemmer!