Innkalling til årsmøte 5. juni

NBF avdeling Buskerud avholder årsmøte på Quality Grand Hotel i Kongsberg tirsdag 5. juni kl. 18.00.

Saksliste:

1 Åpning, konstituering

2 Godkjenning av innkalling og saksliste

3 Årsmelding 2011/2012

4 Regnskap 2011

5 Virkeplan 2012/2013

6 Innkomne saker

7 Budsjett 2012

9 Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 6 må være styret i hende senest 16. mai 2012. Saker sendes på e-post til Birgithe Schumann-Olsen birgithe@gmail.com

Her ligger forslag til virkeplan, årsmelding, regnskap, balanse og budsjett. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
styret i NBF avd. Buskerud