Sats på skolebiblioteket!

Følgende leserinnlegg ble sendt til alle lokalavisene i Buskerud i slutten av august:

Mange 6-åringer har nettopp hatt sin første skoledag og tusenvis av barn har tatt fatt på et nytt skoleår. Alle foreldre er selvsagt opptatt av at deres barn får en best mulig skolegang, og alle er vi opptatt av at elevene får en skolehverdag hvor læring, samarbeid og kreativitet står i sentrum.

Skolebiblioteket er et pedagogisk verktøy for å utvikle nysgjerrighet og leselyst. Et godt skolebibliotek er integrert i lærernes pedagogiske virksomhet. Det gir elever og lærere tilgang til og opplæring i bruk av fysiske og digitale kunnskapskilder, arrangerer aktiviteter som fremmer elevenes kulturelle og sosiale tilhørighet, og det brukes av lærere og skoleledelse for å oppnå skolens overordnede målsetting.

Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til bibliotek, men den enkelte skoles satsing på skolebibliotek varierer stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. For å være et godt skolebibliotek trengs det god bemanning. En god skole skal ha et godt bibliotek fordi det er et viktig bidrag til skolens pedagogiske utvikling.

Det er rektor som er ansvarlig for å utvikle biblioteket på den enkelte skole. Styret i NBF avd. Buskerud har sett på Drammensskolenes hjemmesider og lest virksomhetsplanene for å finne ut hvordan de vil bruke skolebiblioteket. Mange skoler har ikke oppdatert virksomhetplanen sin siden 2009. Av de 19 det 7 som nevner skolebiblioteket. Av disse 7 er det kun Åskollen som angir hvordan skolen skal bruke biblioteket i det pedagogiske arbeidet.

Styret i NBF avd. Buskerud oppfordrer derfor foreldre i Drammen til å spørre hvordan det står til med bibliotektilbudet på sitt barns skole. Men kommunestyret kan også gjennom sine prioriteringer legge til rette for at rektor prioriterer skolebibliotek. Et skolebibliotek er noe langt mer enn et rom med bøker. Et godt skolebibliotek har eget personale som har fokus på lesing og som gir opplæring i informasjonskompetanse og nettvett. Styret i NBF avd. Buskerud oppfordrer derfor også partiene til å fortelle foreldrene hva de vil gjøre med skolebibliotekene.

Gode skolebibliotek bør være et mål for alle kommuner!

Styret i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud