Retningslinjer for utdeling av Bibliotekprisen

1.    Bibliotekprisen for Buskerud er opprettet av styret i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud ved årsmøtevedtak 17. april 2008

2.    Prisen tildeles et bibliotek, en organisasjon, institusjon eller enkeltperson som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Buskerud. Kriterier for tildeling kan være offensive tiltak som er gjort i forbindelse med markedsføring, kulturformidling, brukervennlighet, tilgjengelighet, service, samarbeid osv.

3.    Prisen er en kunstgjenstand av en lokal kunstner og deles ut årlig på Norsk bibliotekforening avd. Buskeruds årsmøte, første gang i 2009.

4.    Juryen oppnevnes av styret i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud, og består av 3-5 personer. Juryen ledes av en fra lokalavdelingens styre.

5.    Alle som ønsker det, kan melde på kandidater til prisen. Kandidatlisten og juryens arbeid er konfidensielt og kan ikke overprøves.

6.    Forslag til prisen må leveres Norsk bibliotekforening avd. Buskerud innen 1. desember året før prisen deles ut, og juryen må ha avsluttet sitt arbeid senest 4 uker før årsmøtet.

7.    Juryen avgjør til enhver tid om prisen skal deles ut.

8.    Retningslinjene kan endres ved simpelt flertall av årsmøtet.