Retningslinjer for stipend

Stipend deles ikke ut 2017 fordi det ikke er søkt etter aktivitetsstøtte.

Retningslinjer for tildeling av stipend fra Norsk bibliotekforening, avd. Buskerud:

1. Søkeren må være personlig medlem i NBF eller ansatt ved en institusjon som er medlem.

2. Det kan søkes om stipend til blant annet kurs, møter, seminar eller studietur som er faglig relevant. Søkeren må i søknaden oppgi eventuelle andre instanser det søkes støtte fra, samt beløp.

3. Stipend deles kun ut til enkeltpersoner.

4. Stipendmottakeren skal skrive et kort referat som skal sendes til NBF etter at tiltaket er gjennomført.

5. Styret i NBF, avd. Buskerud vurderer søknadene og tildeler stipendet.