Arkiv: Styremøter

Referat fra styremøte 08.06.2016

Referat fra styremøte 08.06.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve. Referent: Håvard J. Nilsen Saksliste: Godkjenning av referat Studietur. Hva vet vi til nå? Biblioteksituasjon, hva gjør vi med Rollag og Nore og Uvdal? Nasjonal bibliotekdag, oppdatering. Saker fra medlemmene … Fortsett å lese Referat fra styremøte 08.06.2016

Referat fra styremøte 02.05.2016

Referat fra styremøte 02.05.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh (første halvdel av møtet), Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve (pr. telefon). Referent: Håvard J. Nilsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2. Konstituering av styret 3. Aktiviteter fremover med utgangspunkt i virkeplanen 4. Saker … Fortsett å lese Referat fra styremøte 02.05.2016

Referat fra styremøte 14.03.2016

Referat fra styremøte 14.03.2016 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen og Hanne Stuve. Frafall: Elena Linn Beardy Referent: Hanne Stuve Saksliste: Godkjenning av forrige møtes referat Bibliotekdagene i Buskerud Bibliotekprisen Årsmøte 2016 Bibliotekmøtet i Tromsø Studietur 2016 Eventuelt 1. Referat fra forrige møte godkjent 2. Bibliotekdagene i … Fortsett å lese Referat fra styremøte 14.03.2016

Referat fra styremøte 10.02.2016

Referat fra styremøte 10.02.2016 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen og Hanne Stuve. Referent: Birgithe Schumann-Olsen Saksliste: Godkjenning av forrige møtes referat Aktivitetsplan 2016 Biblioteksprisen Årsmøte 2016 Eventuelt 1. Referat fra forrige møte godkjent. 2. Aktivitetsplan 2016 Søker aktivitetsmidler til bibliotekprisen, studietur og nasjonal … Fortsett å lese Referat fra styremøte 10.02.2016

Referat fra styremøte 14.09.2015

Referat fra styremøte 14.09.2015 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Hanne Stuve. Via Skype: Gertti Mändla. Frafall: Elena Linn Beardy. Referent: Gertti Mändla. Sted: Hole bibliotek Saksliste: Oppsummering nasjonal bibliotekdag. Aktiviteter, hva ble gjort? Hva kan man ta med seg til neste år? Studietur. Innspill om tradisjoner? Hva skal … Fortsett å lese Referat fra styremøte 14.09.2015

Referat fra styremøte 17.08.2015

Referat fra styremøte 17.08.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen. Via Skype: Gertti Mändla. Referent: Gertti Mändla. Saksliste: Referat og meldinger Valg 2015 Ny nestleder Medlemsverving, medlemmer, epostlister Studietur 2015 Orientering om seminar om opensource på bibliotekmøtet 2016 v/ Petter Eventuelt 1. Forrige referat … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.08.2015

Referat fra styremøte 12.06.2015

Referat fra møte 12.06.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Jørgen Hovde, Birger Brynildsen, Petter von Krogh. Kristin Storrusten fra NBF sentralt. Via Skype: Gertti Mändla. Referent: Gertti Mändla Saksliste: Referat og meldinger. Vi var representert på oppstart av Digidel 2017 (Digital deltakelse 2017). Nytt fra NBF sentralt Info fra representant … Fortsett å lese Referat fra styremøte 12.06.2015

Referat fra styremøte 11.05.2015

Referat fra styremøte 11.05.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Jørgen Hovde, Gertti Mändla, Birger Brynildsen, Hanne Stuve (vara). Frafall: Petter von Krogh Jørgen Hovde ledet møtet, Gertti Mändla skrev referat. Saksliste: 1. Referat 2. Konstituering av styret 3. Aktivitet framover 1. Referatet fra årsmøtet den 27.04.2015 ble gjennomgått Referatet ble godkjent, … Fortsett å lese Referat fra styremøte 11.05.2015

Referat fra styremøte 06.03.2015

Referat fra møte 06.03.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Tilstede: Elena Linn Beardy, Håkon Knappen, Petter von Krogh og Inger Bergan Mortensen. Via Skype: Gertti Mändla. Frafall: Jørgen Hovde. 1. Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent. 2. Utdeling av bibliotekprisen gikk bra. Gertti deltok på etterfølgende middag. 3. Årsmøtet blir under bibliotekdagene i Holmsbu 27. … Fortsett å lese Referat fra styremøte 06.03.2015

Referat fra styremøte 31.10.2014

Referat fra møte 31.10.2014 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Tilstede: Håkon Viker Knappen, Elena Linn Beardy, Inger Bergan Mortensen, Jørgen Hovde og Gertti Mändla. 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 2. Referat fra organisasjonsmøtet ved Gertti kommer før årsskiftet. 3. Bibliotekprisen Buskerud 2014. Elena sender ut e-post og legger ut informasjon på nettsidene våre. 4. … Fortsett å lese Referat fra styremøte 31.10.2014