Arkiv: Styremøter

Referat fra styremøte 17.08.2016

Referat fra styremøte 17.08.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Hege Orholm og Hanne Stuve. Fraværende: Håvard J. Nilsen Referent: Hege Orholm Saksliste: Godkjenning av referat Studietur Bibliotekprisen 2016 Nasjonal bibliotekdag Saker fra medlemmene Eventuelt 1. Referatet fra forrige møte godkjent 2. Studietur Gjennomgang av tekst … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.08.2016

Referat fra styremøte 29.06.2016

Referat fra styremøte 29.06.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve. Referenter: Håvard J. Nilsen og Birger Brynildsen Saksliste: Godkjenning av referat Studietur Biblioteksituasjonen i Rollag og Nore og Uvdal Nasjonal bibliotekdag Saker fra medlemmene Eventuelt 1. Referatet fra forrige møte … Fortsett å lese Referat fra styremøte 29.06.2016

Referat fra styremøte 08.06.2016

Referat fra styremøte 08.06.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve. Referent: Håvard J. Nilsen Saksliste: Godkjenning av referat Studietur. Hva vet vi til nå? Biblioteksituasjon, hva gjør vi med Rollag og Nore og Uvdal? Nasjonal bibliotekdag, oppdatering. Saker fra medlemmene … Fortsett å lese Referat fra styremøte 08.06.2016

Referat fra styremøte 02.05.2016

Referat fra styremøte 02.05.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh (første halvdel av møtet), Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve (pr. telefon). Referent: Håvard J. Nilsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2. Konstituering av styret 3. Aktiviteter fremover med utgangspunkt i virkeplanen 4. Saker … Fortsett å lese Referat fra styremøte 02.05.2016

Referat fra styremøte 14.03.2016

Referat fra styremøte 14.03.2016 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen og Hanne Stuve. Frafall: Elena Linn Beardy Referent: Hanne Stuve Saksliste: Godkjenning av forrige møtes referat Bibliotekdagene i Buskerud Bibliotekprisen Årsmøte 2016 Bibliotekmøtet i Tromsø Studietur 2016 Eventuelt 1. Referat fra forrige møte godkjent 2. Bibliotekdagene i … Fortsett å lese Referat fra styremøte 14.03.2016

Referat fra styremøte 10.02.2016

Referat fra styremøte 10.02.2016 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen og Hanne Stuve. Referent: Birgithe Schumann-Olsen Saksliste: Godkjenning av forrige møtes referat Aktivitetsplan 2016 Biblioteksprisen Årsmøte 2016 Eventuelt 1. Referat fra forrige møte godkjent. 2. Aktivitetsplan 2016 Søker aktivitetsmidler til bibliotekprisen, studietur og nasjonal … Fortsett å lese Referat fra styremøte 10.02.2016

Referat fra styremøte 14.09.2015

Referat fra styremøte 14.09.2015 i Norsk Bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Hanne Stuve. Via Skype: Gertti Mändla. Frafall: Elena Linn Beardy. Referent: Gertti Mändla. Sted: Hole bibliotek Saksliste: Oppsummering nasjonal bibliotekdag. Aktiviteter, hva ble gjort? Hva kan man ta med seg til neste år? Studietur. Innspill om tradisjoner? Hva skal … Fortsett å lese Referat fra styremøte 14.09.2015

Referat fra styremøte 17.08.2015

Referat fra styremøte 17.08.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Birgithe Schumann-Olsen. Via Skype: Gertti Mändla. Referent: Gertti Mändla. Saksliste: Referat og meldinger Valg 2015 Ny nestleder Medlemsverving, medlemmer, epostlister Studietur 2015 Orientering om seminar om opensource på bibliotekmøtet 2016 v/ Petter Eventuelt 1. Forrige referat … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.08.2015

Referat fra styremøte 12.06.2015

Referat fra møte 12.06.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Jørgen Hovde, Birger Brynildsen, Petter von Krogh. Kristin Storrusten fra NBF sentralt. Via Skype: Gertti Mändla. Referent: Gertti Mändla Saksliste: Referat og meldinger. Vi var representert på oppstart av Digidel 2017 (Digital deltakelse 2017). Nytt fra NBF sentralt Info fra representant … Fortsett å lese Referat fra styremøte 12.06.2015

Referat fra styremøte 11.05.2015

Referat fra styremøte 11.05.2015 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud Til stede: Elena Linn Beardy, Jørgen Hovde, Gertti Mändla, Birger Brynildsen, Hanne Stuve (vara). Frafall: Petter von Krogh Jørgen Hovde ledet møtet, Gertti Mändla skrev referat. Saksliste: 1. Referat 2. Konstituering av styret 3. Aktivitet framover 1. Referatet fra årsmøtet den 27.04.2015 ble gjennomgått Referatet ble godkjent, … Fortsett å lese Referat fra styremøte 11.05.2015