Referat fra styremøtet 18. august 2017

Referat fra styremøte i NBF Buskerud 18. august 2017 kl. 10.

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten, Gro Heidi Råmunddal og Astrid Bonilla

Fraværende: Håvard J. Nilsen.

 

  1. Referat fra forrige styremøte

 

Godkjent.

 

Kommentarer:

 

Gro Heidi har ordnet innmelding til Brønnøysundregisteret og skal ordne med banken.

Det blir ikke nok tid til å organisere noen bibliotekdebatt i forkant av valget. Øvre Eiker bibliotek skal ha valgdebatt, og biblioteksjef skal legge inn noen bibliotekspørsmål.

 

  1. Studietur med fylkesbiblioteket 25. september

 

Turen går til Drammensbiblioteket, Munch-museet og Nittedal bibliotek. Til neste år foreslår styret Holmestrand bibliotek.

 

Hvordan setter vi bibliotekpolitikk på dagsorden i valgkampen?

 

Følgende spørsmål ble sendt ut til lokalpolitikerne: 1. «Vil du støtte en nasjonal økonomisk satsing på folkebibliotekene – en bibliotekmilliard? Hvorfor / hvorfor ikke?» 2. «Trass i at skolebibliotek er lovpålagt, varierer kvaliteten enormt. Hvordan vil du jobbe for at alle elever får tilgang på et godt skolebibliotek?»

 

Vi har fått svar fra samtlige partier i Buskerud bortsett fra Høyre og Kystpartiet. Uklart om NBF sentralt skal bruke dette i forhold til media, eller om vi gjør det lokalt. Avventer svar fra hovedstyret. I mellomtiden kontakter Øyvind FrP for å be om en utdyping av deres svar.

 

  1. NBF arrangerer nasjonal bibliotekdag 1. september. Forslag til bidrag fra Buskerud?

 

Det har vært lite diskusjon om dette. Ingen føringer er lagt sentralt, og det virker som om markering er opp til det enkelte bibliotek.

 

  1. Heidi Hovemoen blir fadder for NBF Buskerud

 

Dette er en ny ordning, der lokallagene får en fadder fra hovedstyret. Heidi inviteres med på neste styremøte.

 

  1. NBF arrangerer organisasjonsmøte 18.-19. oktober

 

Invitasjon kommer.

  1. Landsmøtet 2018

 

Camilla ber oss tenke igjennom om vi kjenner noen mulige kandidater til verv i hovedstyret og kontrollkomiteen.

 

  1. Møteplan for høsten

 

Styret har bestemt seg for å møtes hver 6. uke + eventuelle telefonmøter dersom det dukker opp hastesaker. Neste møte blir torsdag 28. september kl. 9 på Midt-Buskerud bibliotek Modum. Tirsdag 7. november kl. 9 tar vi et møte på Skype. Møteplanen for våren avtales på november-møtet.

 

  1. Basecamp

 

Alle styrets medlemmer er inne, og alt fungerer som det skal.

 

  1. Facebook

 

Det eksisterer flere sider og grupper for lokallaget. En gjennomgang/opprydding er nødvendig. Uavklart hvem som har ansvaret for dette, og saken tas opp igjen på neste møte.

 

  1. Eventuelt

 

Styret ser på forslag til seminarbidrag fra Buskerud til landsmøtet. Frist 1. september.

 

En kommentar om “Referat fra styremøtet 18. august 2017

Det er stengt for kommentarer.