Referat fra styremøte i NBF Buskerud 15. mai 2017

Referat fra styremøte i NBF Buskerud 15. mai 2017

Tilstede: Camilla Sørbye, Øyvind Bråten, Gro  Heidi Råmunddal og Astrid Bonilla

Fraværende: Håvard J. Nilsen.

  1. Nytt styre ble konstituert.

Norsk Bibliotekforening, avd. Buskerud 2017/18. Styret består av:

Camilla Sørbye, leder

Håvard Johannes Nilsen, nestleder

Astrid Aarrestad Bonilla, sekretær

Øyvind Bråten, nettansvarlig

Gro Heidi Råmunddal, kasserer

 

Vararepresentanter:

Jannicke Røgler

Hege Jeanette Orholm

Birgithe Schumann-Olsen

 

Anette Vatnebryn, revisor

Lasse Henschien, revisor

 

Gro Heidi melder fra til Brønnøysundregisteret om navn på nye styremedlemmer.

 

  1. Aktiviteter i 2017 med utgangspunkt i virkeplan

 

NBF avd. Buskerud skal være en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte i Buskerud. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

Dette gjøres blant annet ved:

  • Dele ut den årlige Bibliotekprisen for Buskerud til et bibliotek, en organisasjon eller enkeltperson

Juryen for 2016 var Kim Holtan fra NRK Buskerud, Anne-Berit Sørlie fra Hurum kommune og Sissel Hovland fra Buskerud fylkeskommune. Ellers er det med én fra styret og siste års mottager av bibliotekprisen. Astrid vil sitte i årets jury i tillegg til Marit Gautneb. Vi avventer mer informasjon fra NBF til høsten.

  • Å arrangere medlemsmøter alene, eller i samarbeid med andre organisasjoner

Camilla foreslår å arrangere bibliotekdebatt i forbindelse med valget til høsten, i samarbeid med Bibliotekarforbundets fylkeslag i Buskerud. Hun sjekker litt ut, det er usikkert hvor mange som har kapasitet til å planlegge dette før august.

  • Å arrangere studietur for medlemmer, politikere og andre interesserte

Fylkesbiblioteket foreslår tur til Bjerke bibliotek og Nittedal bibliotek. Forrige styre har foreslått Drammen og Holmestrand. Vi bestemmer oss for Holmestrand og Camilla sjekker med Vestfold fylkesbibliotek om andre aktuelle bibliotek, for eksempel i videregående skole. Vi foreslår uke 39, 41 eller 42.

  • Å utlyse stipend til NBF-medlemmer

Øivind skriver på nettsiden til NBF Buskerud at de ikke blir utdelt stipend i 2017 fordi det ikke ble søkt om aktivitetsstøtte. Vi ønsker å gi stipend til deltakelse på det nasjonale bibliotekmøtet i Tønsberg 2018.

  • Å delta aktivt i kampanjer initiert av NBF sentralt

Forrige styre ønsket å dele ut tøynett med navn, logo og avd Buskerud på, på den nasjonale bibliotekdagen.

Vi lar dette ligge foreløpig. Avventer mer informasjon fra NBF sentralt om markering av denne dagen.

  • Å kontakte massemedia og kulturpolitikere om aktuelle biblioteksaker