Referat fra styremøte 02.01.2017

Referat

Styremøte i NBF Buskerud 2. januar 2017

Kongsberg

Til stede: Birger, Elena, Petter, Hanne og Håvard

Referent: Håvard

 1. Referat fra forrige møte godkjent.
 2. Biblioteksprisen 2016: Juryen møtes 12. januar kl. 14 på Drammensbiblioteket. Seks nominasjoner er kommet inn. Hanne deltar på møtet. Prisen deles ut 3. mai.
 3. Bibliotekdagene 2017: Petter har deltatt på planleggingsmøte. Det var et bra møte, og det blir mye spennende på programmet. Når det nye styret i NBF Buskerud er valgt, tar det selv beslutning om konstituering.
 4. Spørsmål til fremtidig diskusjon: Skal vi opprette et stipend? Hva gjelder rapportering, har Petter rapportert til NBF sentralt om pengebruk i 2016. Vi må søke om nytt tilskudd i februar 2017. Et mulig prosjekt i 2017 er markering av Nasjonal biblioteksdag, for eksempel ved å bygge videre på planleggingen fra 2016.
 5. Om Elenas oppgaver som nå må tas over av andre:
  1. Felles e-poster, blant annet om styremøter
  2. Legge ut referater på hjemmesiden vår og lenke til den på Facebook
  3. Elena har brukt e-postgrupper til felles-e-post
  4. NBF har en grafisk profil som vi må følge på Facebook
  5. Vi får brukernavn og passord til hjemmesiden fra NBF sentralt [notat: Håvard har fått dette tilsendt på e-post]
  6. Håkon på fylkesbiblioteket er en god ressurs i det digitale kommunikasjonsarbeidet
  7. Petter tar over ansvaret for nettsiden og Håvard tar Facebook inntil et nytt styre er på plass og beslutter hvordan det ønsker å gjøre det videre
  8. Elena gjør Håvard til admin på Facebook-siden vår
 6. Neste møte finner sted 22. februar kl. 09:15 i Hokksund.