Referat fra styremøte 09.11.2016

Referat fra styremøte 09.11.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen og Hanne Stuve.

Fraværende: Petter von Krogh og Håvard J. Nilsen.

Referent: Hanne Stuve

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat
  2. Bibliotekprisen 2016. Birger oppdaterer om juryen og nominasjoner.
  3. Studietur 2017. Birger oppdaterer.
  4. Bibliotekdagene 2017. Har vi noe å bidra med? Første møte har vært. Petter kan informere.
  5. Organisasjonsdagene
  6. Saker fra medlemmene. Ønske om en oversikt over tidligere vinnere av bibliotekprisen for Buskerud.
  7. Eventuelt

1. Referat fra forrige styremøte godkjent

2. Bibliotekprisen 2016

Birger har mottatt flere nominasjoner, men fristen har ikke gått ut ennå. Juryen er klar med Kim Haugan fra NRK Buskerud, Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek, Kultursjefen i Hurum og leder for Kultur og idrett i Buskerud fylke. Antagelig  vil Hanne Stuve  representere oss. Jurymøte  sannsynligvis i Drammen i januar.

3. Studietur 2017

Birger har undersøkt aktuelle bibliotek å besøke neste år. Holmestrand bibliotek vil gjerne ha besøk. Drammen bibliotek er det også aktuelt å besøke. Studieturene blir arrangert i samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek, og Anette Vatnebryn snakker med kolleger der.

4. Bibliotekdagene i 2017

Saken utsettes fordi Petter måtte melde avbud i dag.

5. Organisasjonsdagene

Elena deltok på Organisasjonsdagene til NBF. Hun oppfordrer til å lese om samlingen på hjemmesiden til NBF. En representant fra Berg folkebibliotek snakket om inkludering. Temaet kommunesammenslåing ble tatt opp. Jamie Johnston fortalte om studiene hun har gjort angående språkkaféer. Lars Egeland snakket om e-bøker, og at NBF har sendt inn høringsuttalelse om e-bøker. Det ble snakket om lokallagenes nettsider, og det ble oppfordret til at vi legger ut bilder fra arrangementene våre. Øystein Stabell fra Oppland fylkesbibliotek snakket om bibliotek og sponsorer. Open Access ble tatt opp, og det ble gitt informasjon om Tidsskriftformidlingen. Ellers ble det påpekt at vi gjerne kan ta kontakt med NBF og at de har en regnskapskyndig hvis det er nødvendig med kompetanse på det feltet.

6. Saker fra medlemmene

Fra et medlem er det ønske om å ha en oversikt over tidligere vinnere av Bibliotekprisen på hjemmesiden vår. Man finner info om det hvis man søker i søkefeltet øverst til høyre på siden, men vi kan også ha egen fane, så det blir enda lettere å finne.

7. Eventuelt

  • Elena orienterte om at hun har fått jobb på Askøy bibliotek og at hun flytter til Hordaland i januar.
  • Vi har igjen fått henvendelse angående Rollag filial og den ørlille åpningstiden som er ved filialen. Birger tar kontakt med rådmann og ordfører.
  • I Nore og Uvdal er også situasjonen bekymringsfull. To filialer er nedlagt. Birger tipser NRK Buskerud om situasjonen til flere bibliotek i Buskerud for å få dem til å lage en sak.

Neste styremøte blir 06.12.2016, kl. 17:00 på resturant Jonas B. Gundersen i Kongsberg.

Oppdatering 17.11.2016: Neste styremøte blir 05.12.2016, kl. 17:00 på resturant Jonas B. Gundersen i Kongsberg.

Oppdatering 12.12.2016: Neste styremøte blir 02.01.2017, kl. 17:00 på resturant Jonas B. Gundersen i Kongsberg.