Referat fra styremøte 10.10.2016

Referat fra styremøte 10.10.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh og Håvard J. Nilsen

Fraværende: Hanne Stuve

Referent: Håvard J. Nilsen

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat
  2. Bibliotekprisen 2016
  3. Studietur 2017
  4. Bibliotekdagene 2017
  5. Eventuelt

1. Referat fra forrige styremøte godkjent

2. Bibliotekprisen 2016

Birger jobber med å sette sammen juryen. Fylkeskommunen har funnet en represetant til oss. Juryen trenger også en journalist. Birger forhører seg hos NRK Buskerud om det.

Invitasjonen til nominasjon sendes ut i løpet av dagen. Birger sender ut på BibliotekNorge-lista og Elena sender ut i de kanalene hun styrer.

3. Studietur 2017

Forslag til reisemål: Aarhus. Det er gjennomførbart, men kun i samarbeid med fylkesbiblioteket.

Forslag til reisemål: Den nye førsteetasjen på Drammensbiblioteket.

Forslag til reisemål: Trestoppstur på mindre bibliotek som får til mye med lite ressurser. Mulige stopp: Røyken, Asker, Bærum, Holmestrand. Kan Røyken, Drammen og Holmestrand kombineres?

Det er fint hvis vi får noen til å snakke om det de jobber med under transportetappene på turen. Forslag: Noen fra NBF Skole.

4. Bibliotekdagene 2017

Vi er invitert til å være med på å planlegge Bibliotekdagene i Buskerud 2017 sammen med fylkesbiblioteket.

Vi har fått ønske om at LeserSørvis blir tema.

Andre mulige tema:

  • Politisk påvirkning/kulturpolitikk
  • Hvordan bli møtested/arrangementssted
  • Språkkafé/integrering

5. Eventuelt

Elena blir vår representant på NBFs organisasjonsmøte den 19.-20. oktober.