Referat fra styremøte 29.06.2016

Referat fra styremøte 29.06.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve.

Referenter: Håvard J. Nilsen og Birger Brynildsen

Saksliste:

 1. Godkjenning av referat
 2. Studietur
 3. Biblioteksituasjonen i Rollag og Nore og Uvdal
 4. Nasjonal bibliotekdag
 5. Saker fra medlemmene
 6. Eventuelt

1. Referatet fra forrige møte godkjent

2. Studietur

 • Biblio Tøyen før lunsj: Birger har kontakt med avdelingsleder Reinert Mithassel.
 • Omvisning ved direktør Lars Emil Hansen på Oslo Museum på Frogner kl. 14:00.

Vi regner med å spise i nærheten av Tøyen. Anette ordner buss, og kanskje også sted å spise.

Kanskje vi skal markedsføre turen som noe som er relevant for flere enn de som jobber i folkebibliotek?

Vi kan også oppfordre de bibliotekene som har hatt folk på besøk på Tøyen før om å sende noen andre i staben denne gangen.

3. Bibliotekssituasjonen i Rollag og Nore og Uvdal

Rollag:

Birger har snakket med Gunvor, som har skrevet oppropet for biblioteket i Rollag. Hun ønsker at vi prater med ordfører og skriver leserbrev i avisen. Hun har ikke fått svar fra kommunen ennå. Hun sier også at det er greit at vi siterer oppropet hennes.

Tiltak: Vi skriver et leserbrev og sender til Laagendalsposten. Vi tar også kontakt med NRK Buskerud.

Nore og Uvdal:

Biblioteksjef Ingebjørg Ulbaasen har sendt oss en e-post med noen punkter som beskriver situasjonen. Hun måtte ta et kutt fra årsskiftet 2015/2016 på kr. 250 000. Dessuten mistet de kr. 100 000 i 2015.

Tiltak: Hvis vi tar kontakt med NRK Buskerud kan det være smart å se de ulike sakene i sammenheng – i et Buskerud-perspektiv: Nore og Uvdal, Rollag og Flå.

Perspektiv: Biblioteksbudsjettene er småtterier i de samlede kommunebudsjettene. Kommunepolitikerne sparer med andre ord ikke mye på å kutte i bibliotekstjenestene – og de kutter i et av de tjenestetilbudene som har størst tillit i befolkningen og som kanskje er det siste gratis tredje stedet.

4. Nasjonal bibliotekdag

Anna K.D. Evans i NBF sentralt har sendt ut en e-post på BibliotekNorges-listen med tips og ressurser til aktiviteter.

Vi må få laget en ting som vi deler ut: Petter har sjekket budsjettet og vi har råd. Vi har ca. kr. 30 000 på brukskontoen. Vi kan for eksempel bruke kr. 15 000.

Bærenett med logo og vår nettadresse er en fin ting å kjøpe, og ikke for dyrt. De distribueres til Buskerud-bibliotekene. Kan vi velge en farge som matcher med den grafiske profilen til Nasjonal bibliotekdag eller NBF? Elena og Håvard tar saken.

5. Saker fra medlemmer

 • Medlem ønsker kurs i leserservice. Vi prøver få det med som et av våre kurs på bibliotekdagene 2017. Birger tar kontakt med Vanja på fylkesbiblioteket i Telemark når planlegging av bibliotekdagene starter. For at det er aktuelt som kurs må vi vite om prosjektet fortsetter.
 • Medlem ønsker at vi sier noe lokalt om den foreslåtte modellen for innkjøp av e-bøker. NBFs e-bokutvalg har kommet med en uttalelse. Vi ønsker å la de større prosessene gå lenger før vi eventuelt sier noe lokalt om det. Vi stiller oss derfor bak NBFs uttalelse.
 • NBF Skole lurer på om vi kan sjekke hvor mange skoler i Buskerud som ikke har bibliotek slik loven krever. Fylkesbiblioteket kan ha alle data vi trenger, Petter samler inn og sender ut.

6. Eventuelt

Supplering til nasjonal bibliotekdag: Vi bør legge verveblankett og bokmerke i posen på dugnad før dagen. Birger sjekker med Eiker Trykkeri angående bokmerker og med NBF sentralt om flyers o.l.