Referat fra styremøte 08.06.2016

Referat fra styremøte 08.06.2016 i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud

Til stede: Elena Linn Beardy, Birger Brynildsen, Petter von Krogh, Håvard J. Nilsen og Hanne Stuve.

Referent: Håvard J. Nilsen

Saksliste:

 1. Godkjenning av referat
 2. Studietur. Hva vet vi til nå?
 3. Biblioteksituasjon, hva gjør vi med Rollag og Nore og Uvdal?
 4. Nasjonal bibliotekdag, oppdatering.
 5. Saker fra medlemmene
 6. Eventuelt?
 7. Neste styremøte

1. Referat fra forrige styremøte godkjent

2. Studietur

Geilo bibliotek liker idéen om å dra til Biblo Tøyen.

Birger har snakket med Biblo Tøyen, de er positive til besøk

Vi vil helst ha et konkret tema som utgangspunkt for omvisningen. Det bør vi sende til biblioteket i forkant.

Tirsdag  13. eller 20. september er gode datoer.

Etter Tøyen vil vi besøke Oslo Bymuseums nye byutstilling OsLove og få omvisning der. Der blir det spennende å høre om både arbeidsprosessen og utstillingsteknikker i rommet. Dette blir etter lunsj.

3. Biblioteksituasjon, hva gjør vi med Rollag og Nore og Uvdal?

Vi har fått i hende et opprop for biblioteket i Rollag; det er stilet til ordfører og folkevalgte politikere i Rollag kommune. Birger snakker med underskriveren om hvorvidt hun har fått svar. Han snakker også med bibliotekssjefen der.

I Nore og Ulvdal snakkes det som nedskjæringer. Petter e-poster bibliotekssjefen der og forhører seg.

Det kan være en fordel å se de to sakene i sammenheng (sentralisering og kulturkutt). Hanne sjekker om det materialet hun tidligere har skrevet om bibliotekskutt kan brukes på nytt.

Gode poenger fra Petter:

 • Lokalutvikling
 • Det tredje sted
 • Integrering og møteplass
 • Biblioteket som en plass folk er glad i
 • Det stadige kjøret mot bibliotekene fra politikere som vil kutte
 • Snikkuttene

Kanskje vi kan bruke større media, men det kan også være effektivt å bruke lokalmedia. Vi vurderer å skrive en større sak til høsten, hvor vi ser på det store bildet.

4. Nasjonal bibliotekdag

1. september er Nasjonal bibliotekdag.

Birger har sjekket med NBF sentralt og funnet ut at det ikke er laget bokmerker.

Vi lager materiale som vi deler ut på dagen. Termokopp og matboks er to alternativer. Hva med å stå på stands i morgenrushet og dele ut termokopper?

Petter kan lage en nettkampanje for Webløft-bibliotekene i Buskerud.

Vi sluttfører planleggingen på neste møte.

Birger sier fra til NRK at vi vil på radio.

5. Saker fra medlemmene

Geilo bibliotek liker forslaget om tur til Biblo Tøyen.

6. Eventuelt

På neste møte må vi gå gjennom budsjettet. Petter er på saken.

Vi må sende e-post til Anette om at vi vil være med på neste års Bibliotekdager i Buskerud.

Organisasjonsmøtet er 19.-20. oktober. Vi bør helst sende to personer. Vi ser på det på neste møte i sammenheng med budsjettet.

7. Neste styremøte

Neste styremøte blir 6. juli 09:30 i Drammen.