Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte på Lampeland hotell torsdag 21. april kl. 18.00 (jfr. Bibliotekdagene i Buskerud).

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding 2015/16
  4. Regnskap 2015
  5. Virkeplan 2015/2016
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2016
  8. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 6 må være styret i hende senest 14. april 2016. Saker sendes på e-post til birger.brynildsen@oeiker.no

Se Forslag til virkeplan, Årsmelding 2015-2016, Resultatregnskap 2015, Balanse 2015 og Budsjett 2016. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone