Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 27.04.2015

NBF avdeling Buskerud avholder årsmøte på Holmsbu Bad og Fjordhotell mandag 27. april kl. 18.00 (jfr. Bibliotekdagene i Buskerud).

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding 2014/15
  4. Regnskap 2014
  5. Virkeplan 2014/2015
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett 2015
  8. Valg

Saker som medlemmer ønsker å ta opp under punkt 6 må være styret i hende senest 20. april 2015. Saker sendes på e-post til Inger.bergan.mortensen@nedre-eiker.kommune.no

Se Forslag til virkeplan, Årsmelding 2014-15, Resultatregnskap 2014, Balanse 2014 og Budsjett 2015. Disse deles også ut på årsmøtet. Valgkomitéen legger frem sitt forslag på møtet.

Vel møtt!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone