Vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2013

IMG_3235_entryVinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2013 er Pål Ødemark, biblioteksjef på Nedre Eiker bibliotek.  Juryen for utdeling av prisen, som i år var styret i Norsk bibliotekforening avd. Buskerud, har i sin begrunnelse lagt vekt på følgende:

Årets prisvinner har lenge vært en drivkraft for utvikling og forandring av bibliotekforståelsen både lokalt, men også regionalt. Nedre Eiker bibliotek er kanskje fylkets mest aktive bibliotek, med et bredt utvalg samarbeidspartnere. En rekke arrangement fyller til stadighet bibliotekets lokaler i Mjøndalen til randen. Nedre Eiker bibliotek har fungert som et litteraturhus i mange år med blant annet Folkeakademiet og Eiker Arkiv som viktige lokale samarbeidspartnere.

På tross av krevende økonomiske omstendigheter og vilkår for biblioteket, har Pål Ødemark evnet å holde fokus på en stødig utvikling av biblioteket som et rom for opplevelser og demokratisk deltagelse. Gjennom prosjekter som ”Rom for deltagelse” blir brukerne invitert inn til å skape og vise fram egne kulturuttrykk og dele sin kunnskap med andre.”Eiker-rommet” er en nyskapende avdeling der lokalhistorie formidles gjennom litteratur, bilder, film og digitale presentasjoner. Lokal identitet, sosiale aktiviteter og diskusjoner rundt lokale temaer står i sentrum.

Med Pål i førersetet har Nedre Eiker gått foran som et lysende eksempel på hvordan et bibliotek kan engasjere, involvere og bistå sine innbyggere på en best mulig måte. Gjennom bl.a. døgnåpent lesesalstilbud, bibliotekrommet som et sted for opplevelse, samhandling med lokale kunstnere og biblioteket som delingsarena, har Pål sørget for at Nedre Eikers innbyggere over lengre tid har hatt et folkebibliotektilbud som er åpent, tilgjengelig og inviterende. Alt dette bidrar til at biblioteket er blitt en levende og attraktiv møteplass i lokalsamfunnet.

Pål markerer seg alltid med en godt forankret, og ikke minst oppdatert fagkompetanse. Kombinert med et etterhvert imponerende erfaringsgrunnlag er Pål et aktivum lokalt, og en åpenbar inspirasjonskilde for resten av bibliotekfeltet i Buskerud.  Blant annet fremstår hans forståelse for å nyttiggjøre seg av statistikk og trafikktelling i bibliotekets lokaler som et eksempel til etterfølgelse.

Prisen overrekkes ved Nedre Eikers kommunestyremøtet 29. januar kl 13.30.

NBF Buskerud gratulerer årets vinner av Bibliotekprisen i Buskerud 2013! Vi ønsker Pål Ødemark og Nedre Eiker bibliotek lykke til videre!

————————————————————————————