Overrekkelse av Bibliotekprisen for Buskerud 2012 til Siv Marit Ersdal

sivmarit
Hentet fra Buskerud fylkeskommunes flickrstrøm http://www.flickr.com/photos/buskerud-fylkeskommune/8452016052/in/set-72157632706516772

Onsdag kveld ble Bibliotekprisen for Buskerud 2012 overrakt Siv Marit Ersdal. Prisen er et bildet av Karl Gundersen. Det skjedde under Buskerud fylkeskommunes Prisaften 2013 Prisen ble overrakt av fylkesordfører Morten Eriksrød.

Les presentasjon av vinneren på fylkeskommunens sider

Norsk bibliotekforeniong avd. Buskerud ønsker Siv Marit og alle på biblioteket på Drammen videregående lykke til videre.