Brev til FAU-ledere om skolestartaksjonen 2010

Til FAU-leder

Lier 17.8.2010

Denne høsten samarbeider Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Norsk bibliotekforening (NBF) om en skolebibliotekaksjon i grunnskolen. I den forbindelse har NBF avd. Buskerud hatt innlegg i Drammens tidende om betydningen av gode skolebibliotek, og vi har sendt innlegg til alle lokalavisene i fylket. Vi i styret vil gjerne at dette også skal bli en aksjon på den enkelte grunnskole i Buskerud, og derfor tar vi kontakt med deg.

Et godt skolebibliotek gir næring til vitebegjær og leselyst, det gir tilgang til informasjon og opplevelser og det gir opplæring i digital kompetanse og nettvett. Et godt skolebibliotek arrangerer aktiviteter som fremmer kulturell og sosial bevissthet og åpenhet. Et godt skolebibliotek er en arena der elever, lærere, skoleledelse og foreldre arbeider sammen for å oppnå skolens overordnede målsetting.

Det er rektor som har ansvar for å utvikle biblioteket på den enkelte skole. Vi ønsker derfor at FAU ved din skole skal ha skolebibliotek som en sak på et av sine møter i høst.

Sjekkliste for et godt skolebibliotek:

– Personale: hvem er ansatt i biblioteket og hvor mange timer er det betjent?

– Fokus på lesing

– Opplæring i digital kompetanse og nettvett

Det satses nå også på skolebibliotek fra statlig hold. I 2009 startet den fireårige planen Program for skolebibliotekutvikling, hvor målet er å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing.

Hvis dere ønsker mer informasjon om hvordan skolebibliotekarer jobber, kommer vi gjerne på besøk. Ta kontakt på e-post eller mobil.

Med vennlig hilsen
Styret i NBF avd. Buskerud

(sign)
v/ Birgithe Schumann-Olsen, leder