Aksjon skolestart 2010

Høsten 2010 har NBF sentralt hatt et samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) om en aksjon for å sette fokus på skolebibliotekene i grunnskolen. Aksjonen skulle finne sted i forbindelse med skolestart for 1.klassingene, og alle lokallag ble oppfordret til å skrive til lokale medier og engasjere seg i saken på ulike måter.

NBF Buskerud sendt leserinnlegg til alle lokalavisene i fylket, og ble trykket i:

Drammens tidende: 11.8.10, Eikerbladet: 18.8.10, Lågendalsposten: 20.8.10, Ringerikes blad: 24.8.10 og Hallingdølen: 27.8.10

Styret skrev også et brev til alle FAU-leder ved de 136 grunn-og ungdomsskolene i fylket, hvor vi oppfordret FAU til å ha skolebibliotek som sak på et av sine styremøter i høst. Per 1.10.10 har vi fått tre tilbakemeldinger.

Lokallaget ønsker å jobbe videre med saken også i 2011.